Choose a language
Navigation

Молодь і спорт

13До молодь і спорт червня 2013 року під час офіційного візиту Прем’єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича Міністр молоді та спорту України Равіль Сафіуллін та Міністр сільського господарства і розвитку територій Чорногорії Петар Іванович підписали Угоду про співробітництво в галузі молодіжної політики, фізичного виховання та спорту між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством освіти Чорногорії.

Метою Угоди є забезпечення необхідних правових умов для розвитку двосторонніх українсько-чорногорських зв’язків у галузі молодіжної політики, фізичного виховання та спорту через центральні органи виконавчої влади, молодіжні громадські організації та громадські організації фізкультурно-спортивного спрямування. Цим документом має бути закріплено практичний механізм співробітництва у вказаних сферах.

Відповідно до тексту документа Угода регламентуватиме українсько-чорногорські відносини в галузі молодіжної політики, фізичного виховання та спорту. Передбачено, що ці відносини здійснюватимуться через співробітництво центральних органів виконавчої влади, відповідальних за формування та реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту в Україні та Чорногорії, а також молодіжних громадських організацій та громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. Розвиток зв’язків та співробітництво забезпечуватиметься на основі укладення прямих договорів між центральними органами виконавчої влади та молодіжними громадськими організаціями і громадськими організаціями фізкультурно-спортивного спрямування.

Угода про співробітництво розроблена з огляду на необхідність створення нормативно-правової бази українсько-чорногорського співробітництва в галузі молодіжної політики, фізичного виховання та спорту.

 

УГОДА
про співробітництво в галузі молодіжної політики, фізичного виховання та спорту між Міністерством молоді та спорту України і Міністерством освіти Чорногорії

Дата підписання: 13.06.2013
Дата набрання чинності для України: 13.06.2013

Міністерство молоді та спорту України і Міністерство освіти Чорногорії (далі – Сторони),

керуючись взаємним бажанням зміцнювати відносини та розвивати дружні зв’язки між народами держав Сторін,

висловлюючи впевненість у тому, що створення тісних взаємних стосунків в галузі молодіжної політики, фізичного виховання та спорту сприяє поглибленню взаєморозуміння між представниками молодого покоління Чорногорії та України,

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони на взаємній основі сприяють розвитку дружніх зв’язків між молодіжними та спортивними організаціями і структурами держав Сторін, зокрема шляхом організації зустрічей, обмінів та інших форм поглиблення співробітництва державних центральних органів виконавчої влади і громадських організацій, які діють у сфері молодіжної політики, фізичного виховання та спорту (далі – організації-партнери).

Стаття 2

Сторони сприяють розвитку безпосередніх зв’язків між організаціями-партнерами всіх рівнів, співробітництво яких відповідає цілям цієї Угоди, включаючи обміни делегаціями та інформацією з питань, що становлять взаємний інтерес. У разі досягнення прямих домовленостей між організаціями, які співпрацюють, будуть реалізовуватися спільні програми. Організаційну та фінансову відповідальність за виконання зобов’язань, що випливають з програм, несуть ті організації, які їх здійснюють.

Стаття 3

Сторони сприяють розвитку безпосередніх зв’язків між дослідницькими установами та центрами, які займаються проблемами молоді, фізичного виховання і спорту, включаючи наступні форми співпраці:

- участь фахівців, викладачів у науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, що проводяться в державах Сторін;

- обмін фахівцями для проведення лекцій та консультацій, організації спільних досліджень з метою поглиблення спеціалізації та підвищення кваліфікації;

- обмін спеціальною літературою з питань молодіжної політики, фізичного виховання і спорту.

Стаття 4

Сторони заохочують участь представників держав Сторін у спортивних і молодіжних двосторонніх заходах: фестивалях, конференціях, таборах, симпозіумах, семінарах, виставках, зустрічах, форумах, турнірах, програмах обміну волонтерами та інших заходах, а також обмін досвідом між фахівцями в галузі державної молодіжної та спортивної політики, спорту вищих досягнень, спорту для всіх, спортивної медицини та антидопінгової діяльності.

Стаття 5

Сторони всебічно сприяють організованим молодіжним групам, а також представникам Сторони, які перебувають на території держави іншої Сторони в рамках спільних програм та заходів.

Стаття 6

Сторони забезпечують обмін інформацією щодо діючих в їх державах молодіжних організацій та рухів, спортивних організацій та клубів фізкультурно-спортивної спрямованості, діяльності відносно нормативно-правового забезпечення державної молодіжної та спортивної політики в Україні та Чорногорії.

Стаття 7

Усі види діяльності, які охоплені цією Угодою, мають відповідати та здійснюватись відповідно до законодавства держав Сторін та фінансуватися в межах коштів, які передбачаються в бюджетах держав Сторін, а також з інших джерел, не заборонених законодавством держав Сторін.

Стаття 8

Положення цієї Угоди не впливають на права і зобов’язання Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких є Україна та Чорногорія.

Стаття 9

У разі виникнення спорів при тлумаченні чи застосуванні положень цієї Угоди Сторони вирішуватимуть їх шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 10

Ця Угода набирає чинності з дати підписання. Угода укладається на термін п’ять років. Якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій формі про свій намір припинити її дію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду, ця Угода буде вважатися продовженою на наступні п’ятирічні періоди.

Вчинено в м. Київ 13 червня 2013 року в двох примірниках, кожний українською, чорногорською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

(підпис)За Міністерство молоді
та спорту України
(підпис)За Міністерство освіти
Чорногорії

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>