Choose a language
Navigation

Навчання в Чорногорії

Закон про вищу освіту в Чорногорії був прийнятий у жовтні 2003 року, того ж року Чорногорія офіційно приєдналась до Болонського процесу. Зміни та поправки до Закону про вищу освіту були прийняті Парламентом Чорногорії 27 липня 2010 року.

Державний університет Чорногорії  охоплює 19 факультетів і 3 науково-дослідних інститути. Факультети пропонують 79 навчальних програм, а навчання в Чорногорії передбачає три цикли:

  • бакалаврат
  • магістратура
  • докторантура

Університет Чорногорії є єдиним державним вищим навчальним закладом в Чорногорії. Перший приватний університет «Медитеран» розпочав роботу в 2006 році. Він включає в себе 6 університетських підрозділів та має 11 навчальних програм. Також в країні існує 7 приватних окремих факультетів. Відповідно до Закону про вищу освіту, можуть створюватись нові навчальні програми, але щоб отримати статус Університету, установа повинна мати щонайменше 5 навчальних програм з різних наукових областей. Відповідно до внесених змін до Закону про вищу освіту, установа може отримати статус Університету та використовувати термін «університет» у своїй назві за умови, що вона забезпечує щонайменше п’ять різних навчальних програм на додипломному рівні.

У 2010 році ще один приватний університет «Доня Горіца», який має 5 факультетів, отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності.

За освітню політику в країні відповідає Міністерство освіти та спорту (МОС), а в 2003 році був створений Комітет з вищої освіти.

Державний університет Чорногорії фінансується з державного бюджету. Міністерство освіти та спорту подає пропозиції щодо фінансування, а Уряд, беручи до уваги думку Комітету з вищої освіти, забезпечує процес виділення коштів. Уряд визначає кількість студентів які навчатимуться за державний кошт (це приблизно 40 %, решта 60% навчаються за власні кошти) враховуючи пропозиції навчального закладу та Міністерства освіти та спорту. Відповідно до прийнятих змін до Закону про вищу освіту приватні вищі навчальні заклади також можуть фінансуватися з державного бюджету. Уряд, враховуючи пропозиції Комітету з вищої освіти, визначає кількість студентів і обсяг державного фінансування. Це стосується тих студентів, які навчаються в приватних закладах за спеціальностями які становлять інтерес для держави.

Відповідно до внесених змін до Закону про вищу освіту студенти які навчаються за державний кошт та студенти які самофінансуються мають однакові права на:

  • проживання та харчування в гуртожитках;
  • студентські позики;
  • стипендії для талановитих студентів;
  • компенсацію витрат на транспорт (міський та міжміський);
  • професійну підготовку;
  • медичне обслуговування.

Втуп до ВНЗ проходить на основі відкритого конкурсу. Правила конкурсу публікуються в газетах та в мережі Інтернет у другій половині червня та визначають перший етап вступних іспитів. У випадку, якщо необхідна кількість студентів не набрана, оголошується другий етап  вступних іспитів, який припадає на другу половину липня. Також може бути проведений і третій етап вступних іспитів (друга половина серпня), якщо по результатам другого етапу кількість студентів знову не набрана. Для вступу у ВНЗ майбутні студенти повинні мати закінчену середню освіту. Прийом студентів відбувається за кількістю балів отриманих в середній школі. Для вступу на окремі спеціальності можуть проводитись іспити. Іноземні громадяни можуть вступати до ВНЗ Чорногорії та них самих правах, що й громадяни Чорногорії, але їх диплом має бути визнаний офіційно. Якщо процедура визнання диплома незавершена, іноземний громадянин може вступити до ВНЗ умовно, але за умови, що процедура легалізації диплому вже розпочата. Іноземні громадяни можуть навчатись тільки за власні кошти.

Навчальні програми, правила навчання, розклад іспитів та процедуру оцінювання визначає університет, а дана інформація доступна всім студентам. Навчальний рік складається з двох семестрів: зимового та літнього. Початок семестру визначає Рада директорів. Навчальний семестр триває 16 тижнів. Іспити проводяться в останній тиждень семестру. Після закінчення семестру проводиться другий етап іспитів. Навчальна програма за рік становить 60 ECTS або 30 ECTS за семестр.

Найбільш поширеною формою оцінювання студентів є письмова форма, але проводяться й усні іспити. Студенти, що навчаються за державний кошт, але не відповідають критеріям навчання за державним фінансуванням, можуть продовжити навчатись за власні кошти. І навпаки, ─ студенти які самі сплачують за навчання і відмінно складають іспити можуть перейти на державну форму фінансування за наявності вільних місць. Такі студенти обираються за результатами академічної успішності та здобутих ECTS балів. Після отримання ступеню бакалавра, студент може подати заяву на отримання ступеню спеціаліста та / або магістра, після чого може вступити до докторантури.

Реформи в системі вищої освіти Чорногорії з 2001 року підтримуються програмою Tempus, яка забезпечує підтримку розвитку навчальних планів. Основний внесок програми Tempus полягає у модернізації навчальних планів та впровадженні нових програм на освітньому рівні бакалавр і магістр. Також з 2005/2006 навчального року в Чорногорії розпочала роботу програма CEEPUS. Ця програма включає в себе розвиток мережі університетів центральної Європи, яка сприяє академічній мобільності студентів. На сьогоднішній день більше 200 студентів та викладачів змогли скористатись перевагами програми CEEPUS. З метою підвищення мобільності студентів та викладачів університети Чорногорії приймають участь у програмах мобільності. Також університети Чорногорії приймають активну участь у програмі Erasmus Mundus, у проектах Basileus і JoinEuSEE.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>