Choose a language
Navigation

Dovgij Stanislav Oleksijovič

dovgiy Počasni konzul Crne Gore u Odesi
23.07.1954 –        rođen u selu Hanno-Trebinivka, Kirovogradskog regiona Državljanin Ukrajine
Obrazovanje 1971 –        završio osnovnu školu №6 u Kijevu
1971 – 1976 –        student Kijevskog državnog univerziteta Taras Ševcenko, odeljenje za kibernetiku, mehaniku i matematiku
1982 – 1985 –        postdiplomske studije na Institutu za hidromehaniku Akademije nauka Ukrajinske Sovjetske Socijalističke Republike
Naucna zvanja 1996 –        doktor fiziko-matematičkih nauka
1997 –        profesor
1997 –        dopisni član Nacionalne akademije nauka Ukrajine
2001 –        počasni naučnik Ukrajine u oblasti nauke i tehnike
2005 –        laureat Državne nagrade Ukrajine u oblasti nauke i tehnike
2010 –        akademik Nacionalne akademije pedagoških nauka Ukrajine
2012 –        laureat Državne nagrade Ukrajine u oblasti prosvete
Oblasti naučnih interesovanja Računska matematika (numeričke metode za rešavanje singuralnih integralnih jednačina jednine), matematičko modeliranje, geodinamika životne sredine, aerohidrodinamika, informacione i komunikacione tehnologije. Autor preko 300 naučnih radova, uključujući i 40 pronalazaka, 35 monografija i udžbenika.
Pripremio je više od 20 kandidata i doktora nauka, stvorio je naučnu školu nelinearne nestacionarne dinamike koja kombinuje računarske i eksperimentalne metode.
Naučna aktivnost 1972 –        Institut za automatizaciju Ministarstva opreme, automatizacije i kontrole sistema SSSR-a, laborant, inženjer
1976 – 1998 –        inženjer, glavni inženjer, mlađi naučni saradnik, šef grupe, naučni saradnik, viši naučni saradnik, glavni naučni saradnik, šef odeljenja na Institutu za hidromehaniku Akademije nauka SSSR
1986 – 1991 –        Generalni konstruktor organizacionih i tehničkih sistema “Inform-Černobilj” Ministarstva Ukrajine za vanredne situacije i zaštitu stanovništva od posljedica Černobilske katastrofe
1991 – 1996 –        nacionalni koordinator evropskog projekta JSP-2 ─ stvaranje zajedničkog evropskog sistema za donošenje odluka u slučaju avarija na nuklearnim objektima uz iskustvo likvidacija posljedica Černobilske katastrofe
1998 –        Direktor Ukrajinskog instituta za istraživanje životne sredine i resursa  pod Savetom nacionalne bezbednosti i odbrane Ukrajine
2001 – d.s. –        Direktor Instituta za telekomunikacije i globalni informacioni prostor Nacionalne akademije nauka Ukrajine
Nastavne aktivnosti 1971 – 1972 –        Kijevska srednja škola №6, laborant, nastavnik fizike
1979 – 1983 –        Institut za železnički saobračaj, vanredni profesor na katedri više matematike
1989 – 1995 –        Kijevski državni univerzitet Taras Ševčenko, profesor na katedri za racunarske metode u matematici, smer ─ kibernetika
1996 – 1999 –        Kijevski institut za vodni transport, profesor na katedri za matematiku i informatiku
1999 – 2000 –        Nacionalni avijacijoni univerzitet, profesor na katedri za aerodinamiku i avione
2000 – 2005 –        Nacionalni tehnički univerzitet Ukrajine “Kijevski politehnički institut”, šef katedre za naučno-analitičku i ekološku opremu i sisteme
Državna služba 1998 – 1999 –        Ministar za nauku i tehnologije Ukrajine, Član Kabineta Ministara Ukrajine
1999 – 2000 –        Voditelj Državnog odbora Ukrajine za nauku i intelektualnu svojinu
1999 – 2000 –        Predsjednik Savjeta za intelektualnu svojinu i transfer tehnologija pod Predsjednikom Ukrajine
2000 – 2001 –        Predsjednik otvorenog akcionarskog društva “Ukrtelekom”
2001 – 2003 –        Predsjednik Nadzornog odbora otvorenog akcionarskog društva “Ukrtelekom”
2001 – 2002 –        Predsjednik Drzavnog komiteta za komunikacije i informatizaciju Ukrajine
2002 – 2012 –        Narodni poslanik Ukrajine IV, V, i VI saziva, član odbora, Šef grupe za interparlamentarne odnose sa Crnom Gorom
Organizacione aktivnosti 1998 – d.s. –        Član Predsjedništva Nacionalne akademije nauka Ukrajine
1998 – 2001 –        Član Predsjedništva atestacionog odbora Ukrajine
2000 – d.s. –        Predsjednik Nacionalnog centra “Mala akademija nauka Ukrajine”
2004 – d.s. –        Član Naučno-tehničkog saveta pod Savetom za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine
2004 – 2007 –        Potpredsjednik Ukrajinskog saveza industrujalaca i preduzetnika Ukrajine
2005 – 2007 –        Potpredsjednik Federacije poslodavaca Ukrajine
2005 – d.s. –        Član Komiteta za dodelu Državnih nagrada Ukrajine u oblasti nauke i tehnike
2008 – d.s. –        Predsjednik Specijalizovanog naučnog Saveta za visoko atestiranje o odbrani kandidatskih i doktorskih disertacija u Ukrajini
2007 – d.s. –        Predsjednik Nadzornog odbora Instituta za darovitu djecu Nacionalne akademije pedagoskih nauka Ukrajine
Građanske i dobrotvorne aktivnosti –        Predsjednik dobrotvornog fonda za nauku i obrazovanje–        Rukovodilac programa “Velika porodica”

–        Predsjednik Ukrajinskog udruženja darovitih i talentovanih

–        Predsjednik međunarodne organizacije “Društvo Ukrajina-Crna Gora”

Nagrade Državni službenik I ranga, Orden Za zasluge I stepena, Orden Za zasluge II stepena, Orden Za zasluge III stepena, Diploma Vrhovne Rade Ukrajine, Diploma Kabineta Ministara Ukrajine, nagrađen počasnim diplomama i nagradama Ministarstva prosvjete i nauke Ukrajine, Ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine, Ministarstva transporta i komunikacija Ukrajine, Ministarstva kulture i turizma Ukrajine, Ministarstva odbrane Ukrajine, nacionalne akademije nauka Ukrajine, Nacionalne akademije pedagoških nauka Ukrajine, Ukrajinske Pravoslavne Crkve i više međunarodnih organizacija i institucija.Maloj planeti № 12189 Sunčevog sistema dato je ime “Dovgij”
Hobi Mineralogija, fotografija, poezija, umjetnost
Kredo “Do pobjede vodi taj put, koji sam sebi otvoriš”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>