Choose a language
Navigation

EKONOMSKA SARADNJA

Osnovu ekonomije Crne Gore čine metalurgija, elektrotehnika, hemijska industrija, brdogradnja, laka i prehrambena industrija. Od 2000-ite godine vodeći položaj u ekonomiji zemlje zauzima turizam, koji daje stabilan prihod.

Crna Gora, kao demokratska i otvorena zemlja, u novom državnom kapacitetu, razvija ekonomske i druge odnose sa ključnim državama u svijetu, pri čemu intenzitet i značaj tih odnosa korespondira s državnim, nacionalnim i ukupnim interesima Crne Gore. Snaženje ekonomske saradnje sa inostranim partnerima kroz jačanje ekonomske dimenzije diplomatije predstavlja jednu od ključnih aktivnosti na međunarodnom planu.

Jačanje bilateralnih odnosa na svim nivoima kreira i povoljne uslove za sadržajniju, bogatiju i intenzivniju komunikaciju sa crnogorskom dijasporom. U kontekstu jačanja bilateralnih ekonomskih odnosa, prioriteti su:

Odnosi s evropskim i zemljama EU - Jačanje odnosa i saradnje s uticajnim zemljama EU, Njemačkom, Velikom Britanijom, Francuskom i Italijom, ključnim partnerima u međunarodnim organizacijama i na međunarodnoj političkoj sceni, predstavlja važan faktor za ostvarivanje vanjskopolitičkih ciljeva Crne Gore, kao i za njen unutrašnji razvoj. Sveukupna saradnja s ovim zemljama kroz stalne bilateralne kontakte, ali i kroz procese evropskih i evroatlantskih integracija, doprinijeće ekonomskom i demokratskom napretku Crne Gore i pomoćiće dinamici crnogorskih integracija.

Pored pomenutih zemalja, Crna Gora njeguje i posebne, sve kvalitetnije i izraženije, odnose i s ostalim zemljama u Evropi. Posebno se ističe unapređenje odnosa sa zemljama Centralne Evrope (Poljska, Češka, Slovačka) te baltičkim i skandinavskim zemljama. Razvoj odnosa na ekonomskom planu će biti svakodnevna odrednica bilateralnih odnosa sa svakom od ovih država pojedinačno. S malim evropskim zemljama (Islandom, Kiprom, Maltom, Andorom, Luksemburgom, Lihtenštajnom, Monakom i San Marinom) Crna Gora razvija posebne odnose zasnovane na razmjeni iskustava o uspješnosti malih i fleksibilnih administracija.

SAD - Odnosi sa SAD su od posebne važnosti za Crnu Goru. S obzirom da SAD predstavljaju najvažnijeg saveznika u Sjevernoatlantskoj alijansi, te nezaobilaznog partnera EU, kao i regiona, i da imaju izuzetno važnu ulogu u svim relevantnim međunarodnim organizacijama, logično je da Crna Gora posveti značajan dio vanjske politike razvijanju i jačanju ekonomskih odnosa sa SAD.

Ruska Federacija – Dobri istorijski i kulturni odnosi osnaženi uzajamnim razumijevanjem na političkom planu, govore o značaju konstantnog unapređenja saradnje između Crne Gore i Ruske Federacije. Jačanje daljih odnosa s Rusijom, u svim oblastima na bilateralnom nivou, te u okviru međunarodnih organizacija, doprinosi i crnogorskim integracijskim ciljevima i ukupnom progresu.

NR Kina - Odnosi s NR Kinom, najmnogoljudnijom zemljom svijeta, koja postaje sve važnija na svjetskoj političkoj, ekonomskoj i bezbjednosnoj sceni su u usponu. Izgradnja boljih trgovinskih i ekonomskih odnosa s Pekingom je visoko na listi prioriteteta Crne Gore.

Zemlje mediteranskog kruga - Crna Gora unapređuje već postojeće odnose sa svim zemljama Mediterana u ekonomskom pogledu, a posebno je posvećena pažnja odnosima s Turskom, kao i sa mediteranskim arapskim krugom.

Odnosi s ostalim državama - Odnosi s velikim državama poput Indije, Japana, Brazila, Kanade, takođe su u fokusu pažnje u procesu implementacije vanjske politike Crne Gore. Crna Gora kroz redovne diplomatske kontakte posvećuje punu pažnju unapređenju prevashodno ekonomske, ali i političke i druge saradnje s ovim zemljama. Posebna pažnja biće posvećena jačanju bilateralnih ekonomskih odnosa s Argentinom i Australijom, kao i s drugim državama u kojima postoji značajna koncentracija crnogorske dijaspore.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>