Choose a language
Navigation

Informacije o vizama

Državljani Ukrajine mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori bez vize do 90 dana, sa važećom putnom ispravom.

Pasoš mora da važi najmanje 4 nedjelje nakon očekivanog kraja putovanja. Bez prethodnog rezervisanja hotela ili turističkog vaučera državljanima Ukrajine dovoljno je imati važeći pasoš i povratnu kartu. U ovom slučaju, turista mora u roku od 24 sata od ulaska u Crnu Goru da se registruje u hotelu ili kod vlasnika privatnog smještaja. Turisti mogu da se registruju u turističkim organizacijama i agencijama ili u policijskoj stanici u odseku za strance.

Ako putujete sa kućnim ljubimcima (psi, mačke) potrebno je imati potvrd od veterinara o porijeklu i zdravstvenom stanju životinje, kao i o tome da ona ne pati od besnila. Potvrda treba das bude izdata od strane veterinarske službe ili lekara. Životinja prolazi veterinarsku kontrolu na aerodromu u Ukrajini i u Crnoj Gori.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>