• boravisna taksa

    Povećanje boravišne takse

    Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj taksi kojim je, između ostalog, predviđeno povećanje njene gornje granice na jedan euro.

    Kako je saopšteno nakon sjednice Vlade, predloženim izmjenama se na nov način reguliše obračun i naplata boravišne takse, uz mogućnost plaćanja u paušalnom iznosu za domaćinstva, seoska domaćinstva i kampove koje utvrđuje opština, kao i na plovnim objektima nautičkog turizma.

    Predviđeno je povećanje gornje granice novčanog iznosa boravišne takse sa 0,8 na jedan euro.