Choose a language
Navigation

Проживання в Чорногорії

Законом про перебування іноземців («Службовий вісник Чорногорії» № 82/08, 72/09, 32/11, 53/11) регулюються умови в’їзду, пересування та перебування іноземців на території Чорногорії. Іноземець ─ особа іншої держави або особа без громадянства. В’їздом на територію Чорногорії вважається перетин державного кордону, тобто перетин прикордонного пункту де виконується прикордонний контроль. Перебування іноземних громадян в транзитній зоні аеропорту або порту відповідно до даного Закону не вважається в’їздом на територію Чорногорії.

Закон про перебування іноземних громадян на території Чорногорії передбачає перебування:

1) до 90 днів;

2) тимчасове перебування;

3) постійне проживання.

1. ПЕРЕБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЧОРНОГОРІЇ ДО 90 ДНІВ

Іноземець має право перебувати на території Чорногорії терміном до 90 днів за наявності короткострокової візи (віза типу С), якщо він є громадянином країни з якою встановлено візовий режим, або без візи ─ якщо є громадянином країни з якою встановлено безвізовий режим. Для перебування терміном до 90 днів іноземний громадянин повинен мати дійсний закордонний паспорт. Також громадяни деяких країн можуть перебувати на території Чорногорії протягом 30 днів за наявності дійсного внутрішнього паспорту або іншого документу, який підтверджує особу громадянина відповідно до Положення про візовий режим. Іноземець може перебувати на території Чорногорії до 90 днів протягом шести місяців з дати першого в’їзду. Іноземець, що перебував на території Чорногорії протягом 90 днів, може знову в’їхати на територію Чорногорії після закінчення шестимісячного періоду з дати першого в’їзду.

1.1. Реєстрація місця перебування.

Відповідно до Закону про реєстри тимчасового та постійного проживання («Службовий вісник Чорногорії» № 13/8, 41/10, 40/11), іноземець подає інформацію про адресу свого перебування до місцевого відділу міліції протягом 24 годин з моменту прибуття на місце проживання або при виїзді з місця проживання у випадку якщо:

1) має право на перебування до 90 днів і планує проживати за даною адресою більше трьох днів;

2) має право на тимчасове перебування або постійне проживання в Чорногорії та планує прожити за даною адресою більше восьми днів.

Реєстрація місця проживання іноземця відбувається у встановленому порядку. Іноземний громадянин повинен придбати в найближчому книжковому магазині картку для реєстрації місця проживання іноземців (білу картку) та звернутись до Управління поліції у справах іноземців (Відділ прикордонної поліції). Після реєстрації місця перебування іноземець отримує заповнену картку яка служить доказом того, що він зареєстрований за певною адресою. Якщо місце проживання іноземцю надає компанія, підприємство або інша особа, тобто особа, що надає житло іноземному громадянину (готель, апартаменти або приватне житло), то протягом 12 годин з моменту поселення іноземця відповідна особа зобов’язана зареєструвати іноземного громадянина у відділі поліції, а після від’їзду ─ зняти іноземця з реєстрації за даною адресою.

2. ТИМЧАСОВЕ ПЕРЕБУВАННЯ

Дозвіл на тимчасове перебування на території Чорногорії може бути наданий іноземцю, який має намір проживати в Чорногорії більше 90 днів на підставі:

1) працевлаштування, здійснення економічної та підприємницької діяльності;

2) сезонного працевлаштування;

3) навчання;

4) участі у міжнародних програмах обміну студентами та інших молодіжних програмах;

5) спеціалізації, професійної та практичної підготовки;

6) науково-дослідної діяльності;

7) лікування;

8) возз’єднання сім’ї;

9) благодійної діяльності;

10) інших поважних причин, що передбачені Законом або міжнародними договорами.

Іноземець, який отримав дозвіл на тимчасове перебування з причин викладених у пункті 1. цієї статті, має право перебувати на території Чорногорії та здійснювати ту діяльність на підставі якої він отримав право на тимчасове перебування. Іноземець може отримати дозвіл на тимчасове перебування , якщо:

1) має фінансове забезпечення;

2) має місце для проживання;

3) має дійсний поліс медичного страхування;

4) немає загрози для національної безпеки та громадського порядку;

5) доведено, що запит про дозвіл на тимчасове перебування підкріплений відповідними документами.

Дозвіл на тимчасове перебування в Чорногорії видається Міністерством внутрішніх справ за попередньою згодою поліції.

2.1. Оформлення заяви на надання тимчасового перебування.

Заяву на надання тимчасового перебування іноземець подає до дипломатичного або консульського представництва Чорногорії, а якщо іноземний громадянин перебуває в Чорногорії, то заяву він подає у відділ Міністерства внутрішніх справ за місцем проживання. Заява подається особисто. У випадку працевлаштування, здійснення економічної або підприємницької діяльності, або сезонного працевлаштування, ─ заяву може подавати підприємство або працедавець іноземного громадянина.

При подачі заяви на отримання тимчасового перебування в Чорногорії іноземець повинен надати такі документи:

1. Копію дійсного паспорта (термін дії паспорту повинен перевищувати термін дії тимчасового перебування щонайменше як на три місяці);

2. Доказ про реєстрацію місця проживання (біла картка або її копія, у випадку якщо заява подається в Чорногорії);

3. Доказ про наявність фінансового забезпечення ─ доказом про наявність фінансового забезпечення на час перебування в Чорногорії може бути виписка з банківського рахунку банку який знаходиться в Чорногорії, довідка про зарплату з місця роботи, заява юридичної особи про те, що вона бере на себе витрати іноземного громадянина під час його перебування в Чорногорії. Вважається, що іноземець має фінансове забезпечення в тому випаду, коли особа має кошти з розрахунку 10 євро на кожен день перебування в Чорногорії;

4. Доказ про наявність житла. Доказом про наявність житла вважається підтвердження права власності на нерухоме майно або договір оренди житлового приміщення (завірений нотаріально), підтвердження бронювання готелю або апартаментів;

5. Доказ про забезпечення медичного страхування. Доказом про наявність медичного страхування вважається страховий поліс для подорожуючих виданий страховою компанією (страховий поліс виданий іноземною страховою компанією на термін від 30 днів перекладений та нотаріально завірений або страховий поліс виданий страховою компанією Чорногорії на термін від 30 днів), медичне страхування яке забезпечується відповідно до міжнародних договорів або визначається певним законом;

6. Доказ обґрунтованості прохання. Доказом обґрунтованості прохання може бути оригінал дозволу на працевлаштування, виданий Службою зайнятості Чорногорії (у випадку, якщо мета перебування полягає у працевлаштуванні, економічній або підприємницькій діяльності); оригінал дозволу на працевлаштування виданий Службою зайнятості Чорногорії, якщо мова йде про сезонне працевлаштування; сертифікат на навчання; у випадку участі у програмах  міжнародного обміну студентами або інших міжнародних програмах для молоді, потрібне підтвердження відповідної установи про те, що іноземний громадянин приймає участь у відповідних програмах, про забезпечення фінансування та витрат, забезпечення житлом, та про медичне страхування, а також доказ того, що дана особа повернеться до країни, громадянином якої вона є; у випадку професійної або практичної підготовки необхідно надати підтвердження юридичної особи або відповідної установи Чорногорії про затвердження програми професійної або практичної підготовки для даної особи та період її проведення; доказом науково-дослідної діяльності вважається угода, укладена з відповідною науковою установою Чорногорії; у випадку лікування, доказом вважається довідка з медичної установи, де лікуватиметься хворий, у якій вказано необхідний для лікування період; у випадку возз’єднання сім’ї потрібно надати доказ про родинний зв’язок з громадянином Чорногорії або іноземним громадянином, який має право на постійне або тимчасове  проживання в Чорногорії;

7. Підтвердження про сплату державного мита за заяву та державного мита за посвідку тимчасового перебування.

ПРИМІТКА: У разі надання іноземцю тимчасового проживання на підставі сезонного працевлаштування, доказом про фінансове забезпечення, наявність житла та медичного страхування вважається підтвердження компанії або підприємства де працюватиме іноземний громадянин про його працевлаштування. Процедура прийняття рішення про надання тимчасового перебування здійснюється Міністерством внутрішніх справ та триває протягом 20 днів з дати подання документів. У випадку сезонного працевлаштування дана процедура триває сім днів з дати подання документів. Для отримання посвідки на тимчасове перебування іноземний громадянин повинен з’явитись особисто. Посвідка про тимчасове перебування вклеюється в паспорт іноземця, термін дії паспорту повинен перевищувати термін дії тимчасового перебування щонайменше на три місяці. У випадку закінчення терміну дії паспорту, іноземному громадянину видається паспорт для іноземців. Право на тимчасове перебування для працевлаштування, економічної або підприємницької діяльності надається на той період, який вказано в дозволі на працевлаштування. Для сезонних працівників тимчасове перебування може надаватись на період до 8 місяців календарного року. Іноземний громадянин, який перший раз подає запит на тимчасове перебування та перебуває на території Чорногорії до 90 діб, може залишитись в країні до остаточного прийняття рішення та видачі йому посвідки на тимчасове перебування. У випадку, якщо запит на надання тимчасового перебування відхилено, ─ іноземний громадянин може оскаржити це рішення в Міністерстві внутрішніх справ протягом восьми днів з дати одержання відповіді.

2.2 Продовження терміну тимчасового перебування.

Якщо іноземець бажає продовжити термін свого перебування в Чорногорії, він повинен подати клопотання про подовження терміну тимчасового перебування у відповідний відділ МВС Чорногорії. Таке клопотання подається іноземним громадянином особисто та до закінчення терміну дії вже дійсного дозволу на тимчасове перебування. Якщо мова йде про здійснення трудової або підприємницької діяльності, то клопотання може подаватись працедавцем іноземного громадянина або юридичною особою. При подачі запиту на подовження терміну тимчасового перебування необхідно надати такі документи:

1. копію дійсного паспорту;

2. доказ обґрунтування запиту;

3. квитанції про сплату державного мита.

Після подачі документів Міністерство внутрішніх справ протягом 20 днів приймає рішення про продовження тимчасового перебування іноземного громадянина. Для отримання рішення МВС іноземний громадянин повинен з’явитись особисто. У випадку відхилення запиту іноземний громадянин має право оскаржити це рішення протягом восьми днів з моменту одержання рішення.

3. ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ

Право на постійне проживання може отримати іноземний громадянин який до моменту подачі клопотання про надання йому права на постійне проживання прожив в Чорногорії протягом п’яти років на основі тимчасового перебування. У виняткових випадках, право на постійне проживання може отримати іноземний громадянин, який проживав на території Чорногорії менше ніж 5 років на основі тимчасового перебування. Право на постійне проживання надається Міністерством внутрішніх справ. Заява про надання права на постійне проживання розглядається Міністерством внутрішніх справ протягом шести місяців з дня подачі документів. Посвідка про право на постійне проживання вклеюється в паспорт іноземця. Заяву на постійне проживання іноземний громадянин подає особисто, а якщо мова йде про особу, яка не досягла 18 річного віку, ─ заяву подають батьки або законний опікун. Для надання постійного проживання неповнолітньому іноземному громадянину необхідно надати підтвердження про те, що один з батьків має право на постійне проживання в Чорногорії, а другий не заперечує отримання неповнолітнім права на постійне проживання. Разом із заявою іноземець повинен подати такі документи: підтвердження права на тимчасове проживання на території Чорногорії протягом п’яти років, завірену копію дійсного паспорту, підтвердження фінансового забезпечення та  забезпечення житлом, медичну страховку та підтвердження відсутності притя

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>