• Crna Gora i Ukrajina sarađivaće u slučaju katastrofa

    Crna Gora i Ukrajina sarađivaće u sprečavanju i ublažavanju posljedica prirodnih i drugih katastrofa. To je predviđeno sporazumom koji su dvije države potpisale u junu prošle godine, a Vlada ga je potvrdila na jučerašnjoj sjednici.

    Kako je u dokumentu navedeno saradnja, pored ostalog, obuhvata razmjenu naučnog i tehničkog znanja iz oblasti zaštite od katastrofa; obrazovanje i obuku osoblja koje učestvuje u aktivnostima zaštite i spašavanja te razvoj i proizvodnju zaštitne i spasilačke opreme.

    Sporazumom je predviđeno i da Crna Gora i Ukrajina razmjenjuju informacije o opasnostima od rizika katastrofa i njihovim posljedicama. Ukoliko do katastrofa dođe pomagaće u zaštiti i spašavanju i otklanjanju posljedica.