• fdfd

  MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “INVESTICIONE POLITIKE I POTENCIJALI U CRNOJ GORI”

  Od 6. do 7. oktobra 2015. godine u Podgorici i Kolašinu održana je Međunarodna konferencija “Investicione politike i potencijali u Crnoj Gori” u organizaciji Ministarstva ekonomije Crne Gore i UNDP-a u Crnoj Gori.

  Konferencija je imala za cilj upoznavanje sa političkim mjerama i stimulima Vlade Crne Gore i lokalnih uprava koje će zadovoljiti potencijalne investitore u Crnoj Gori, kao i postojećim biznis zonama koje su bile predstavljene za interese investitora. Organizatori su objavili da su na Konferenciji učestvovali predstavnici međunarodnih kompanija zainteresovanih za investiranje u Crnu Goru i širenje njihovog biznis u oblastima kao što su obrada drveta, poljoprivreda (meso, mliječni proizvodi, biljna proizvodnja, voće i povrće), prerada metala i tekstilna industrija itd.

  Prvog dana konferencije koja je održana u Podgorici učesnici su informisani o pravnoj i strateškoj osnovi investiranja u Crnu Goru od strane gospodina Vladimira Kavarića, ministra ekonomije Crne Gore, gospođe Fione MekKluni, stalne predstavnice Ujedinjenih nacija i UNDP-a u Crnoj Gori, gospodina Borisa Rebića, načelnika Direkcije za investicije u Ministarstvu ekonomije, gospođe Biserke Dragićević, sekretara Sekretarijata za razvojne projekte i gospodina Mlađana Dinkića, konsultanta. Poslije prezentacije je pružena mogućnost upoznavanja sa biznis zonama i stimulima u glavnom gradu Podgorici i Prijestonici Cetinje, poslije čega je organizovana i posjeta biznis zone u Podgorici.

  Drugog dana konferencije prezentirane su biznis zone u Crnoj Gori (Berane, Mojkovac, Kolašin, Bijelo Polje i Nikšić) i subvencije, ponuđene u svakoj od njih. Učesnicima konferencije je ukazana prilika direktno da porazgovaraju sa predstavnicima ponuđenih zona i dobiju detaljniju informaciju i posjetiti aktuelnu zonu za investiranje.

   

  Ovjde možete pronaći sve materijale sa konferencije:

   

  https://www.dropbox.com/sh/egupxbzk3jf51la/AAA0xtS5j8lq5X6AS9eyO-cYa?oref=e&n=424178542

   

  Novi web-site “Biznis zona”:

  http://www.bizniszona.me/

   

  Vlada Crne Gore poziva potencijalne investitore na saradnju u gorenavedenim oblastima.